Vision, affärsidé, värdegrund och strategier

Vår vision är att Grönklittsgruppen ska vara en ledande aktör inom turismnäringen där vi erbjuder upplevelser och fritidsaktiviteter för den aktiva gästen, året om. 

Affärside

Vår affärsidé är att verka inom besöksnäringen och bedriva en verksamhet inom boende, konferens, camping, skidor, djurpark och temapark. Bolaget skall erbjuda våra kunder ett brett utbud av aktiviteter och boende.

Värdegrund

Värdeorden, som genomsyrar vårt arbete är:

  • Barnen i centrum
  • Trygghet
  • Omtanke
  • Värdskap

Strategier

För att nå de finansiella målen har vi definierat ett antal strategiska områden som ska leda oss fram till målen:

  • Attraktivitet
  • Tillväxt och lönsamhet
  • Starka och tydliga varumärken
  • Kundnytta
  • Ledarskap och medarbetare