Hållbarhetsarbete

Grönklittsgruppen lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

 

Spara på våra gemensamma resurser

Genom t.ex. energieffektivisering, snålspolande kranar, användandet av rätt byggmaterial, sopsortering, energieffektivt byggande etc. Dessa perspektiv och arbete är något som är med oss dagligen inom alla våra anläggningar.

 

Vi försöker även via våra upphandlingar och inköp att använda så bra produkter som möjligt ur både ett socialt och ett miljöperspektiv, som genom kvalitets- och miljömärkningar.

 

Vi gör löpande kartläggningar av våra anläggningar kring energi- och miljöfrågor. Utifrån kartläggningen görs sedan åtgärdsförslag, där behov för ytterligare utredningar och investeringar anges, med en efterföljande  kontinuerlig uppföljning.

Camping och hållbarhet

På våra campingar är elförbrukningen en stor del av resursnyttjandet. Vi jobbar ständigt med att byta ut till effektivare utrustning på våra anläggningar använder bara miljömärkt el.

 

Våra servicehus har snålspolande kranar, väl fungerande sopsortering och avfallshantering för våra gäster samt speciellt avsedda spolplatser med uppsamling. 

 

PÅ alla våra campingar finns insamling av pant via Panta Mera där insamlade pengar går oavkortat till Barncancerfonden. 

 

 

 

Orsa Rovdjurspark och hållbarhet

Orsa Rovdjurspark och hållbarhetsarbete har en given utgångspunkt från början – parken ska göra skillnad för utrotningshotade djur!

 

Det innebär att vi bidrar till bevarandet av hotade arter genom att vara med i det europeiska djurparkssamarbetet kring de rovdjur vi har i parken, samt att vi samlar in och förmedlar pengar och resurser till olika bevarandeprojekt och organisationer, kopplade till utrotningshotade arter som finns i parken och dess vilda artfränder.

 

Vi har även gjort det möjligt för våra gäster att bidra, dels genom produkter som vi säljer i souvenirbutiker samt via olika insamlingsställen i parken. Även parken har ett samarbete med Panta Mera och samlar in pant där pengarna går oavkortat till bevarandeorganisationer som parken samarbetar med. 

Skidanläggningar och hållbarhet

På skidområdet är hållbarhet både en viktig parameter och en förutsättning, kopplat till framför allt klimatförändringarna. Hela skidbranschen befinner sig i en omställningsfas. Det handlar om att bli mindre beroende av den snö som inte faller i samma omfattning som tidigare, genom att producera egen snö med mindre resurser (timmar, el, vatten) än tidigare.

 

Teknikutvecklingen går rasande fort och vi måste fortsätta att investera för att ligga i framkant. Idag är kvaliteten på våra pister till stor del beroende av producerad snö. Vi ser en tydlig skillnad när snön kommer. För ett antal år sen fanns i regel natursnö före jul. Nu är verkligheten ofta en annan och skidåkningen under jul- och nyårs säsongen förutsätter att det finns producerad snö. Det mest optimala för hela besöksnäringen vore om kanske vi flyttade tiden en månad framåt. Den bästa vinterskidåkningen infaller ofta i slutet av januari.

 

Våra Skidanläggningar har sedan flera år ett samarbete med Panta Mera. Pengarna som kommer in går oavkortat till Barncancerfonden och Fjällräddningen.