Valberedning

Vid årsstämman i Orsa grönklitt den 18 februari 2021 valdes följande ledamöter till valberedning i Grönklittsgruppen AB:

Christer Jönsson

Christer Jönsson

Utsedd av Inlandsinnovation AB & Mittkapital AB (sammankallande)

Mattias Skoglund

Mattias Skoglund

Utsedd av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Jan Arnesson

Jan Arnesson

Utsedd av Fallax AB

Mikael Thalin

Mikael Thalin

Utsedd av Orsa Kommun

Hans-Eric Johansson

Hans-Eric Johansson

Utsedd av Rosebo Invest AB