Valberedning

Vid årsstämman i Orsa grönklitt den 5 februari 2018 valdes följande ledamöter till valberedning i Grönklittsgruppen AB:

Ulrika Strömberg

Ulrika Strömberg

Rosebo Invest AB

Mats Skoglund

Mats Skoglund

Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Jan Arnesson

Jan Arnesson

Representant för övriga ägare

Mikael Thalin

Mikael Thalin

Representant för Orsa Kommun. Sammankallande

Lars Ekström

Lars Ekström

Representant för Inlandsinnovaton AB