Styrelse

Vid årsstämman den 18 februari 2021 valdes följande ledamöter till styrelse i Grönklittsgruppen AB:

Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren

Ordförande

Född: 1950

Invald: 2021

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Vice ordförande

Född: 1967

Invald: 2021

Lennart Käll

Lennart Käll

Ledamot

Född: 1958

Invald: 2018

Helen Olausson

Helen Olausson

Ledamot

Född: 1968

Invald: 2016

Ulrika Strömberg

Ulrika Strömberg

Ledamot

Invald: 2020

Ola Granholm

Ola Granholm

Ledamot

Född: 1962

Invald: 2020