Ägare

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelsen finns att ladda ner här.

 ÄGARE ANDEL %
INLANDSINNOVATION AB 20,9%
ROSEBO INVEST AB 10,2%
BYGGNADSINGENJÖR NILS SKOGLUND AB 8,8%
MITTKAPITAL I JÄMTLAND OCH VÄSTERNORRLAND AB 8,0%
EKONORD INVEST AB 5,8%
ORSA KOMMUN 5,7%
ORSA BESPARINGSSKOG 5,1%
RUTFJÄLLET AB 3,3%
MORA KOMMUN 2,9%
SILJAN SCHAKT ENTREPRENAD AB 2,1%
ÖVRIGA 27,2%
SUMMA 100%