Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är indelat i två övergripande områden.

Spara på våra gemensamma resurser

Genom t.ex. energieffektivisering, snålspolande kranar, användandet av rätt byggmaterial, sopsortering, energieffektivt byggande etc. Dessa perspektiv och åtgärder är något som är med oss dagligen.

Vi försöker även via vår upphandling och inköp att använda så bra produkter som möjligt ur både ett socialt och ett miljöperspektiv, som genom kvalitets- och miljömärkningar.

Vi gör löpande en kartläggning av våra anläggningar kring energi- och miljöfrågor. Utifrån kartläggningen görs sedan åtgärdsförslag, där behov för ytterligare utredningar och investeringar anges, med en efterföljande  kontinuerlig uppföljning.

Orsa Rovdjurspark och samarbeten

Den andra delen är kopplad till Orsa Rovdjurspark och de samarbeten vi har där. Orsa Rovdjurspark har haft en given utgångspunkt från början – den ska göra skillnad! Det innebär att vi bidrar till bevarandet av hotade arter genom att vara med i det europeiska djurparkssamarbetet kring de rovdjur vi har i parken, samt att vi samlar in och förmedlar pengar och resurser till olika bevarandeprojekt och organisationer, kopplade till utrotningshotade arter som finns inom vårt rovdjursbestånd i världen. Vi har även gjort det möjligt för våra gäster att bidra, genom de produkter vi säljer, samt via olika insamlingsställen i parken.

Från och med vintern 2016 har vi påbörjat ett samarbete med Panta Mera, inom hela koncernen. Det innebär att det kommer att finnas tydligare insamlingsbehållare på våra anläggningar framöver för att samla in pant. Pengarna som kommer in går oavkortat till Barncancerfonden.

På skidområdet är hållbarhet både en viktig parameter och en förutsättning, kopplat till framför allt klimatförändringarna. Hela skidbranschen befinner sig i en omställningsfas. Det handlar om att bli mindre beroende av den snö som inte faller i samma omfattning som tidigare, genom att producera egen snö med mindre resurser (timmar, el, vatten) än tidigare. Teknikutvecklingen går rasande fort och vi måste fortsätta att investera för att ligga i framkant. Idag är kvaliteten på våra pister till stor del beroende av producerad snö. Vi ser en tydlig skillnad när snön kommer. För ett antal år sen fanns i regel natursnö före jul. Nu är verkligheten ofta en annan och skidåkningen under jul- och nyårs säsongen förutsätter att det finns producerad snö. Det mest optimala för hela besöksnäringen vore om kanske vi flyttade tiden en månad framåt. Den bästa vinterskidåkningen infaller ofta i slutet av januari.

Sammantaget: Grönklittsgruppen lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.